Cultuurfonds – Biesbosch Museumeiland

De Biesbosch is een natuurgebied met een heel eigen geschiedenis en bijzondere flora en fauna. Ook heeft het een belangrijke functie als ‘waterveiligheidsklep’ en werden hier de grondslagen gelegd voor de Nederlandse waterbouwexpertise. Op het vernieuwde Biesbosch MuseumEiland ontdekt de bezoeker daar van alles over, in een thematische, educatieve presentatie die meerdere zintuigen aanspreekt. Nieuw is de Biesbosch Beleving buiten het museum. In een forse maquette van het gebied kunnen bezoekers de werking van het tij en de invloed van het water op het landschap ervaren.

Het verhaal van de Biesbosch wordt zo op een aantrekkelijke, interactieve manier ontsloten voor een breder publiek. Daarnaast biedt het MuseumEiland land art, een museumcafé met terras aan het water, een VVV-servicepunt en, als vanouds, vaartochten met de fluisterboot. Ook Staatsbosbeheer en Parkschap Nationaal Park de Biesbosch vestigden zich in het duurzaam aangepaste gebouw. Daarmee versterkt het MuseumEiland zijn positie als kenniscentrum over een van de weinige Europese zoetwatergetijdengebieden.

De kunst van het geven…
Wilt u ook iets teweeg brengen met een gift of nalatenschap?
Ga naar De kunst van het geven

www.biesboschmuseumeiland.nl